Kommunikasjon og konflikthåndtering

Kommunikasjon og konflikthåndtering

Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon (AFAK).

Kommunikasjon og konflikthåndtering er et stort fagområde. Vår kompetanse retter seg mot forebygging og de-eskalering av frustrasjon, sinne, og aggressiv atferd. 

Faget består av:

  • Kunnskap om frustrasjon, sinne, aggresjon og vold

  • Kunnskap om ulike former for konflikt og konflikthåndtering

  • Aktiv sansing og trusselvurdering

  • Stressorer, stressmestring og emosjonell kontroll.

  • Aggresjonsforebyggende atferd (non-verbal)

  • Aggresjonsforebyggende kommunikasjon (budskap, intonasjon og taktikk)

  • Positiv personalatferd og traumebevissthet

  • Simulering og videoveiledning

Våre moduler for kommunikasjon og konflikthåndtering er utviklet i samarbeid med politiet i England og USA siden 1993. AFAK består av komprimert kunnskap fra mange ulike programmer, litteratur og forskning. Opplæring i AFAK er gjennomført for tusenvis av deltakere i Norge. Vi var  de første til å introdusere faget ved Politihøgskolen i deres lærebok om operativ polititjeneste i 1997. Opplæringen tilpasses ulike virksomheter i forkant av opplæringen.