Etikk

Etikk

Etikk handler i vårt perspektiv om personalatferd, gode holdninger, og ivaretakelse av målpersonen.

Det er en ufravikelig sammenheng mellom personalets atferd og målpersonens respons, 60-80% av sinne og aggresjon kan relateres til negativ personalatferd og autoritær grensesetting. 

Etikk handler for oss om å være bevisst vår rolle og hele tiden ha fokus på hva som er minst mulig inngripendeForebygging av utfordrende atferd, aggresjon og vold, krever trygghet, kompetanse og ferdigheter. I relasjon til aggresjon og vold er det en nær sammenheng mellom usikkerhet og frykt, og negativ personalatferd.

Gode eller dårlige holdninger i personalgruppa, har ofte en sammenheng med forutsigbarhet, struktur og graden av mestring og trygghet.