Fysiologi

Fysiologi

Kunnskap om menneskets fysiologi er en viktig faktor hvor vi hele tiden må vurdere forsvarlighet og funksjonalitet. Fysiologi er relevant på følgende områder:

  • Relasjonen mellom god fysisk helse og vår mentale helse

  • Arbeidsmiljølovens krav til "alder, kyndighet og øvrige forutsetninger"

  • Løfte- og forflytningsteknikk

  • Fysisk intervensjon

  • Beskyttelse mot vold

  • Teknikk- og treningslære

Vi har god fagkunnskap og erfaring innen fysiologiske fag og benytter både lege, fysioterapeut og kiropraktor etter behov. I tillegg holder vi oss faglig oppdatert på relevant forskning og publisering innen våre fagområder.